20 mar, 2013

Flere av de internasjonale studentene i byen har funnet seg til rette i menigheten, og det er en økende hunger etter Guds ord.

Nytt fra Norge, mars 2013

Påsken nærmer seg, og her er de siste oppdateringer og nyheter fra hva som skjer rundt i Norge i menigheter tilknyttet Kristent Nettverk.

PAKT

I februar møttes en gruppe ledere i Kristent Nettverk, bibellærere, og lærere fra Bergen bibelskole på Gullbotn konferansesenter til to dagers drøfting av emnet pakt. Gud talte profetisk til oss i desember 2012 om at vi skulle få en ny forståelse og innsikt i hva pakt er og betyr for oss, og samlingen på Gullbotn var en respons på dette profetordet. I følge Terje Dahle ble det to interessante dager som løftet opp betydningen av å se pakt som en del av Guds frelsesverk i Jesus og Guds plan for verden. Samtalene handlet om hvordan den nye pakt leves ut i praksis. Videre hvordan Jesu liv blir erfart mellom oss når vi lever i tråd med den nye pakt. Budskapet om å leve et liv i pakt er frigjørende og livgivende.

OSLO

Terje Dahle og Arne Skagen har besøkt hovedstaden, og er oppmuntret av å se tro og kjærlighet i praksis blant folkene i Kristent Fellesskap i Oslo. Spesielt flott er det når en vet hvor krevende det er for mange å flytte til hovedstaden. Mye av tiden under besøket ble brukt til bønn for byen. De oppfordrer og utfordrer Guds folk til å be for Oslo, da det er en by som er avgjørende for hva som skjer i landet vårt.

HARSTAD

Terje Dahle har også besøkt Kristent Fellesskap i Harstad. Der er det en økende integrering mellom nordmenn og folk fra andre nasjoner. Flere av de internasjonale studentene i byen har funnet seg til rette i menigheten, og det er en økende hunger etter Guds ord.

KRISTIANSAND

I gjengen i Kristiansand er det for tiden fokus på disippelgjøring og forkynnelse av Ordet. Bøkene til Erling Thu: ”Finn din plass” er et godt hjelpemiddel for disippelgruppene. Sammen med Elise Litleskare og Ingrid Mosevoll fra Bergen har menigheten planlagt en dag i april med fokus på å bli utrustet og å gå ut i tjeneste med den vi er.
Flere fra KF Sørlandet reiser på påskefest til Stord,  noe de ser fram til.

Ha en god påske!

20 mar, 2013

Nytt fra Norge, mars 2013

Påsken nærmer seg, og her er de siste oppdateringer og nyheter fra hva som skjer rundt i Norge i menigheter tilknyttet Kristent Nettverk.

PAKT

I februar møttes en gruppe ledere i Kristent Nettverk, bibellærere, og lærere fra Bergen bibelskole på Gullbotn konferansesenter til to dagers drøfting av emnet pakt. Gud talte profetisk til oss i desember 2012 om at vi skulle få en ny forståelse og innsikt i hva pakt er og betyr for oss, og samlingen på Gullbotn var en respons på dette profetordet. I følge Terje Dahle ble det to interessante dager som løftet opp betydningen av å se pakt som en del av Guds frelsesverk i Jesus og Guds plan for verden. Samtalene handlet om hvordan den nye pakt leves ut i praksis. Videre hvordan Jesu liv blir erfart mellom oss når vi lever i tråd med den nye pakt. Budskapet om å leve et liv i pakt er frigjørende og livgivende.

OSLO

Terje Dahle og Arne Skagen har besøkt hovedstaden, og er oppmuntret av å se tro og kjærlighet i praksis blant folkene i Kristent Fellesskap i Oslo. Spesielt flott er det når en vet hvor krevende det er for mange å flytte til hovedstaden. Mye av tiden under besøket ble brukt til bønn for byen. De oppfordrer og utfordrer Guds folk til å be for Oslo, da det er en by som er avgjørende for hva som skjer i landet vårt.

HARSTAD

Terje Dahle har også besøkt Kristent Fellesskap i Harstad. Der er det en økende integrering mellom nordmenn og folk fra andre nasjoner. Flere av de internasjonale studentene i byen har funnet seg til rette i menigheten, og det er en økende hunger etter Guds ord.

KRISTIANSAND

I gjengen i Kristiansand er det for tiden fokus på disippelgjøring og forkynnelse av Ordet. Bøkene til Erling Thu: ”Finn din plass” er et godt hjelpemiddel for disippelgruppene. Sammen med Elise Litleskare og Ingrid Mosevoll fra Bergen har menigheten planlagt en dag i april med fokus på å bli utrustet og å gå ut i tjeneste med den vi er.
Flere fra KF Sørlandet reiser på påskefest til Stord,  noe de ser fram til.

Ha en god påske!