18 apr, 2013

– Alle kunne me reisa heim med ein større openbaring av Jesus, større forståing for tida vi lever i, fokusert på Guds Ord og Gudsfrykt, med tydlegare visjon om kva Gud har kalla oss til saman.

Nytt fra Norge april 2013

April er her, vårmåneden – i alle fall noen steder i vårt langstrakte land.
Likevel, et tilbakeblikk til påsken.

STORD

Kristent Fellesskap på Sør-Vestlandet, i alt 300 deltakere, hadde satt seg fore å møtes til påskefest på Stord. Innledningsvis vil vi sitere Jan Sigve Hystad sin oppsummering:

– Alle kunne me reisa heim med ein større openbaring av Jesus, større forståing for tida vi lever i, fokusert på Guds Ord og Gudsfrykt, med tydlegare visjon om kva Gud har kalla oss til saman.

Et hotell var leid for anledningen. Jan Sigve Hystad utrykker videre glede over “at så mange har lyst til å vera saman for å feire Jesus og bli utrusta til livet. Fellesskapet på hotellet var fantastisk. Å ha alt samla på ein stad var veldig verdifullt. Det vart ein fantastisk familiefest.” Det var gode muligheter til fysiske aktiviteter i svømmebassenget (innendørs), tur i skog og mark eller i gymsal.

Noralv og Tone Askeland, som var hjemme i Norge frå sitt arbeide i Filippinene, underviste Guds Ord tydelig og klart sammen med Catharina Vae, Morten Gundersen og Jan Sigve Hystad.

– Undervisning til alle og ei kjensle av fellesskap på tvers av alder, geografi og bakgrunn. Heilskapen vart fantastisk! sier Hystad. – Mange gjorde gode val for livet, og åtte personar let seg døype.

EVENSKJER

Menighetene i Nord Norge hadde påskeleir i Skånland, på Soltun folkehøgskole. Terje Dahle deltok og det var en god miks av fellesskap, skitur, badeland, Guds ord og lovprisning. Tony og Bjørg Jessen var med og bidrog på en flott måte. Det å være på leir som en storfamilie gjør noe med oss i det å oppdage hverandre, bli kjent på en ny måte og erfare gleden i et mangfold. Forkynnelsen hadde et fokus på å leve et fruktbart liv, og gjennom Ordet, bønn og samtale fikk mange et møte med Jesus Kristus.

KRISTIANSAND

Helgen 5.-7. april hadde menigheten i Kristiansand en kjempefin, spennende og utfordrende helg sammen i Marnardal. De hadde besøk av Elise Litleskare og Ingrid Mosevoll som forkynte om Guds kraft, helbredelser, identitet og drømmer, og utrustet og utfordret et 40-talls mennesker denne helgen. De opplevde flere helbredelser, bl.a. på et ungdomsmøte lørdag kveld, der omlag 40 ungdommer i alderen 12-19 år var samlet.
– Vi ble ufordret til å ta nye steg og tre ut i nye ting, noe som førte til at noen av oss dro til Kristiansand by denne lørdagen med det formål å be for mennesker Gud ville sende i vår vei, og vi fikk både be for syke, dele Guds kraft og kjærlighet og velsignet flere, sier Benedicte Jørgensen.

BERGEN BIBELSKOLE

På Bergen bibelskole skjer det mange spennende ting for tida. Det siste elevene gjorde før påskeferien var å renske hele bibelskolefasilitene for absolutt alt, fra kabler til møbler. Hele etterjulsvinteren har gått med til nedpakking, flytting, mellomlagring, salg og transport av hele Møllendalsbakken 6, der bibelskolen har hatt lokaler tidligere. Elevene har bidratt med god hjelp. Etter påske startet bibelskolen opp igjen på Gullbotn konferansesenter. I tillegg til flyttingen har rektor og faglig leder ved skolen jobbet hardt med bibelskolens framtid og levert over 40 sider med fagplaner til Utdanningsdirektoratet innen fristen.

Siste halvdel av april reiser tre team med elever og lærerer fra Bergen bibelskole til Filippinene, Bolivia og ulike steder i Norge for å vinne hundrevis av mennesker for Jesus. Treningen har vært vellykket og resultatet vil bli godt. Vi er stolte over en fin gjeng med studenter ved en bibelskole som bare blir bedre og bedre. For de som ennå ikke har søkt, er dette en mulighet for å gi livet en innsprøytning som vil bidra til at verden ikke lenger blir den samme.

18 apr, 2013

Nytt fra Norge april 2013

April er her, vårmåneden – i alle fall noen steder i vårt langstrakte land.
Likevel, et tilbakeblikk til påsken.

STORD

Kristent Fellesskap på Sør-Vestlandet, i alt 300 deltakere, hadde satt seg fore å møtes til påskefest på Stord. Innledningsvis vil vi sitere Jan Sigve Hystad sin oppsummering:

– Alle kunne me reisa heim med ein større openbaring av Jesus, større forståing for tida vi lever i, fokusert på Guds Ord og Gudsfrykt, med tydlegare visjon om kva Gud har kalla oss til saman.

Et hotell var leid for anledningen. Jan Sigve Hystad utrykker videre glede over “at så mange har lyst til å vera saman for å feire Jesus og bli utrusta til livet. Fellesskapet på hotellet var fantastisk. Å ha alt samla på ein stad var veldig verdifullt. Det vart ein fantastisk familiefest.” Det var gode muligheter til fysiske aktiviteter i svømmebassenget (innendørs), tur i skog og mark eller i gymsal.

Noralv og Tone Askeland, som var hjemme i Norge frå sitt arbeide i Filippinene, underviste Guds Ord tydelig og klart sammen med Catharina Vae, Morten Gundersen og Jan Sigve Hystad.

– Undervisning til alle og ei kjensle av fellesskap på tvers av alder, geografi og bakgrunn. Heilskapen vart fantastisk! sier Hystad. – Mange gjorde gode val for livet, og åtte personar let seg døype.

EVENSKJER

Menighetene i Nord Norge hadde påskeleir i Skånland, på Soltun folkehøgskole. Terje Dahle deltok og det var en god miks av fellesskap, skitur, badeland, Guds ord og lovprisning. Tony og Bjørg Jessen var med og bidrog på en flott måte. Det å være på leir som en storfamilie gjør noe med oss i det å oppdage hverandre, bli kjent på en ny måte og erfare gleden i et mangfold. Forkynnelsen hadde et fokus på å leve et fruktbart liv, og gjennom Ordet, bønn og samtale fikk mange et møte med Jesus Kristus.

KRISTIANSAND

Helgen 5.-7. april hadde menigheten i Kristiansand en kjempefin, spennende og utfordrende helg sammen i Marnardal. De hadde besøk av Elise Litleskare og Ingrid Mosevoll som forkynte om Guds kraft, helbredelser, identitet og drømmer, og utrustet og utfordret et 40-talls mennesker denne helgen. De opplevde flere helbredelser, bl.a. på et ungdomsmøte lørdag kveld, der omlag 40 ungdommer i alderen 12-19 år var samlet.
– Vi ble ufordret til å ta nye steg og tre ut i nye ting, noe som førte til at noen av oss dro til Kristiansand by denne lørdagen med det formål å be for mennesker Gud ville sende i vår vei, og vi fikk både be for syke, dele Guds kraft og kjærlighet og velsignet flere, sier Benedicte Jørgensen.

BERGEN BIBELSKOLE

På Bergen bibelskole skjer det mange spennende ting for tida. Det siste elevene gjorde før påskeferien var å renske hele bibelskolefasilitene for absolutt alt, fra kabler til møbler. Hele etterjulsvinteren har gått med til nedpakking, flytting, mellomlagring, salg og transport av hele Møllendalsbakken 6, der bibelskolen har hatt lokaler tidligere. Elevene har bidratt med god hjelp. Etter påske startet bibelskolen opp igjen på Gullbotn konferansesenter. I tillegg til flyttingen har rektor og faglig leder ved skolen jobbet hardt med bibelskolens framtid og levert over 40 sider med fagplaner til Utdanningsdirektoratet innen fristen.

Siste halvdel av april reiser tre team med elever og lærerer fra Bergen bibelskole til Filippinene, Bolivia og ulike steder i Norge for å vinne hundrevis av mennesker for Jesus. Treningen har vært vellykket og resultatet vil bli godt. Vi er stolte over en fin gjeng med studenter ved en bibelskole som bare blir bedre og bedre. For de som ennå ikke har søkt, er dette en mulighet for å gi livet en innsprøytning som vil bidra til at verden ikke lenger blir den samme.