27 mai, 2013

Det er en demonstrasjon av hvordan etnisk mangfold forenes i Kristus og smelter sammen på tvers av nasjoner, når vi lever etter Guds rike-prinsipper.

Nytt fra Norge, mai 2013

Vår og vår-år. Det spirer og gror. En fantastisk tid. Vi ser at naturen livner til. Det blir farger, lukter og lyder som syder av liv. Årstidene taler sterkt hver på sin måte, men VÅREN – betyr liv. Her er nytt om hva som rører seg i Norge, og i arbeidet som har utgangspunkt i Norge.

 

Stokke

Menigheten i Stokke har i den siste tiden gledet seg over stadig kortere tid mellom bønn og bønnesvar: Helbredelser, løsninger på vanskelige situasjoner og at Gud åpenbarer og viser dem mer og mer av det gode han har for dem.

”Endelig mann-dag” er i ferd med å etablere seg som et viktig møtepunkt med gode samtaler, ærlige spørsmål, forbønn og fellesskap. Hver mandag møtes en gruppe menn med forskjellig bakgrunn: noen med familie, andre enslige. Disse ukentlige samværene er gode å ty til, med fellesskap for å dele store og små opplevelser.

 

Kirkenes

To familier har flyttet til Kirkenes: Familien Punsvik dro for 1,5 år siden, og familien Birkelid flyttet fra Tromsø til Kirkenes i februar. De trives godt lengst øst i Norge, føler seg kalt til å utbre Guds rike der, og er i gang med å bygge hus og etablere seg i byen. De siste årene preges av økende optimisme i Øst-Finnmark på grunn av flere arbeidsplasser og økt samarbeid med Russland. Vi tror også på fremgang for Guds rike i dette viktige området av landet vårt. Stå med i bønn!

 

Sunnhordland

I Sunnhordland opplever menigheten at Gud åpner dører på flere steder i regionen, og de tar skritt for å frigjøre ressurser for å nå lengre med evangeliet. Høsten er stor og arbeiderne få, men lederskapet der ser en veg for å frigjøre flere arbeidere til høsten. Folk hungrer etter Guds ord, og menighetene i regionen samarbeider godt om nå ut med evangeliet.

 

Bergen

Fana

Det siste året har en del av menigheten Kristent Felleskap i Bergen startet et nytt arbeid i Fana bydel for å komme tettere på hverandre, tettere på menneskene som bor i Fana, og ikke minst for å frigjøre mer av det rike generasjonsmangfoldet som finnes i Bergensarbeidet. De har nå holdt på i nesten et år og opplever at Gud er med, og at mange tar nye steg midt i en spennende og utfordrende hverdag. Allerede ser de at nye kommer til tro. Dette er svært oppmuntrende! Erik og Tone Pettersen, Werner og Eli Bryn er sammen med Sissel og Morten Gundersen det sentrale lederskapet i dag for arbeidet i Fana.

Sentrum

Kristent Fellesskap i sentrum har for tiden sine gudstjenester i Kristkirkens lokaler. De venter på å flytte inn i nye lokaler på Mindemyren i Bergen 1.juli 2013. Det er et yrende mangfoldig liv i arbeidet i sentrum og menigheten består av folk fra mange forskjellige nasjoner.
– Vi har blant annet et rikt og voksende arbeid blant folk fra Etiopia/Eritrea, og er en demonstrasjon i Bergen og Norge av hvordan etnisk mangfold forenes i Kristus og smelter sammen på tvers av nasjoner, når vi lever etter Guds rike-prinsipper. Vi arbeider både med smågruppefellesskap og store gudstjenester, og har et hjerte for å nå ut til Bergen by. Mer enn noen gang tror vi på å arbeide tett, reelt og nært sammen som menighetsfamilie, sier Morten Gundersen.

Åsane og Askøy

Ellers arbeides det i Åsane og på Askøy med gode brødre og søstre som er en del av Kristent Fellesskap i Bergen, og som samtidig har hjerte og visjon for at lokale fellesskap i økende grad skal få bety noe for lokalmiljøet.

Gud styrker regionsidentiteten, og 2. juni 2013 arrangeres regionsgudstjeneste for alle menighetene i Bregens-regionen. De gjør nytte av hverandres ressurser og er i ukentlig/månedlig berøring med hverandre. I sommer arrangeres igjen barneleir for barn fra 2.-7.klasse. Dette ser de frem til å være sammen om.

 

Arne Skagen

Arne Skagen har hatt en travel og innholdsrik vår. Han har blant annet besøkt flokkene i Kirkenes, Skien og Karmøy.
– Det virkelig er ”vårår” på de forskjellige stedene. Nye initiativ tas, det er utvidelse og vekst. Det er en sånn velsignelse å se hva som spirer frem, forteller Arne.

Arne har videre besøkt flere land, blant annet Latvia, Estland og Tsjekkia. På disse turene har han hatt og vil ha med medarbeidere: – Det er flott å dra sammen som team til disse landene, sier Arne. – Gud åpner dører i Europa, og det er en velsignelse å få formidle åpenbaring og tro på høstarbeidet vi alle er kalt til å ta del i.

USA og Canada

Arne har også vært to uker i USA og Canada hvor han har besøkt tre menigheter.
I Grand Rapides, The Point Church, ser de nå mange som tar imot Jesus og blir lagt til menigheten. De har plantet tre nye menigheter der de to siste årene .
I Canada underviste Arne på bibelskolen i Ottawa og opplevde en fin tid i All Nation Church og i New Life Church i Peterborough. Gud gjør gode ting og i alle menighetene tar folk imot Jesus som sin frelser og Herre.

Storbritannia

Arne og Kjersti Skagen besøkte en menighet i Southport i Storbritannia for noen uker siden. Kjersti hadde seminar om å leve et hverdagsliv i takknemlighet til Gud. Arne sier: – Det er godt å stå sammen med Kjersti og se hvordan folk tar imot åpenbaringen hun bærer.

Videre besøkte Arne to andre menigheter i Storbritannia: Word of Life i York og Kings Church i Wakefield. Disse to menighetene arbeider tett sammen. Fokuset under besøket var å hjelpe dem til å se at de er omgitt av høst og at mange de omgås ønsker å ta imot Jesus. Det ble en super uke og hver eneste dag tok flere imot Jesus.

 

Lets go on!

27 mai, 2013

Nytt fra Norge, mai 2013

Vår og vår-år. Det spirer og gror. En fantastisk tid. Vi ser at naturen livner til. Det blir farger, lukter og lyder som syder av liv. Årstidene taler sterkt hver på sin måte, men VÅREN – betyr liv. Her er nytt om hva som rører seg i Norge, og i arbeidet som har utgangspunkt i Norge.

 

Stokke

Menigheten i Stokke har i den siste tiden gledet seg over stadig kortere tid mellom bønn og bønnesvar: Helbredelser, løsninger på vanskelige situasjoner og at Gud åpenbarer og viser dem mer og mer av det gode han har for dem.

”Endelig mann-dag” er i ferd med å etablere seg som et viktig møtepunkt med gode samtaler, ærlige spørsmål, forbønn og fellesskap. Hver mandag møtes en gruppe menn med forskjellig bakgrunn: noen med familie, andre enslige. Disse ukentlige samværene er gode å ty til, med fellesskap for å dele store og små opplevelser.

 

Kirkenes

To familier har flyttet til Kirkenes: Familien Punsvik dro for 1,5 år siden, og familien Birkelid flyttet fra Tromsø til Kirkenes i februar. De trives godt lengst øst i Norge, føler seg kalt til å utbre Guds rike der, og er i gang med å bygge hus og etablere seg i byen. De siste årene preges av økende optimisme i Øst-Finnmark på grunn av flere arbeidsplasser og økt samarbeid med Russland. Vi tror også på fremgang for Guds rike i dette viktige området av landet vårt. Stå med i bønn!

 

Sunnhordland

I Sunnhordland opplever menigheten at Gud åpner dører på flere steder i regionen, og de tar skritt for å frigjøre ressurser for å nå lengre med evangeliet. Høsten er stor og arbeiderne få, men lederskapet der ser en veg for å frigjøre flere arbeidere til høsten. Folk hungrer etter Guds ord, og menighetene i regionen samarbeider godt om nå ut med evangeliet.

 

Bergen

Fana

Det siste året har en del av menigheten Kristent Felleskap i Bergen startet et nytt arbeid i Fana bydel for å komme tettere på hverandre, tettere på menneskene som bor i Fana, og ikke minst for å frigjøre mer av det rike generasjonsmangfoldet som finnes i Bergensarbeidet. De har nå holdt på i nesten et år og opplever at Gud er med, og at mange tar nye steg midt i en spennende og utfordrende hverdag. Allerede ser de at nye kommer til tro. Dette er svært oppmuntrende! Erik og Tone Pettersen, Werner og Eli Bryn er sammen med Sissel og Morten Gundersen det sentrale lederskapet i dag for arbeidet i Fana.

Sentrum

Kristent Fellesskap i sentrum har for tiden sine gudstjenester i Kristkirkens lokaler. De venter på å flytte inn i nye lokaler på Mindemyren i Bergen 1.juli 2013. Det er et yrende mangfoldig liv i arbeidet i sentrum og menigheten består av folk fra mange forskjellige nasjoner.
– Vi har blant annet et rikt og voksende arbeid blant folk fra Etiopia/Eritrea, og er en demonstrasjon i Bergen og Norge av hvordan etnisk mangfold forenes i Kristus og smelter sammen på tvers av nasjoner, når vi lever etter Guds rike-prinsipper. Vi arbeider både med smågruppefellesskap og store gudstjenester, og har et hjerte for å nå ut til Bergen by. Mer enn noen gang tror vi på å arbeide tett, reelt og nært sammen som menighetsfamilie, sier Morten Gundersen.

Åsane og Askøy

Ellers arbeides det i Åsane og på Askøy med gode brødre og søstre som er en del av Kristent Fellesskap i Bergen, og som samtidig har hjerte og visjon for at lokale fellesskap i økende grad skal få bety noe for lokalmiljøet.

Gud styrker regionsidentiteten, og 2. juni 2013 arrangeres regionsgudstjeneste for alle menighetene i Bregens-regionen. De gjør nytte av hverandres ressurser og er i ukentlig/månedlig berøring med hverandre. I sommer arrangeres igjen barneleir for barn fra 2.-7.klasse. Dette ser de frem til å være sammen om.

 

Arne Skagen

Arne Skagen har hatt en travel og innholdsrik vår. Han har blant annet besøkt flokkene i Kirkenes, Skien og Karmøy.
– Det virkelig er ”vårår” på de forskjellige stedene. Nye initiativ tas, det er utvidelse og vekst. Det er en sånn velsignelse å se hva som spirer frem, forteller Arne.

Arne har videre besøkt flere land, blant annet Latvia, Estland og Tsjekkia. På disse turene har han hatt og vil ha med medarbeidere: – Det er flott å dra sammen som team til disse landene, sier Arne. – Gud åpner dører i Europa, og det er en velsignelse å få formidle åpenbaring og tro på høstarbeidet vi alle er kalt til å ta del i.

USA og Canada

Arne har også vært to uker i USA og Canada hvor han har besøkt tre menigheter.
I Grand Rapides, The Point Church, ser de nå mange som tar imot Jesus og blir lagt til menigheten. De har plantet tre nye menigheter der de to siste årene .
I Canada underviste Arne på bibelskolen i Ottawa og opplevde en fin tid i All Nation Church og i New Life Church i Peterborough. Gud gjør gode ting og i alle menighetene tar folk imot Jesus som sin frelser og Herre.

Storbritannia

Arne og Kjersti Skagen besøkte en menighet i Southport i Storbritannia for noen uker siden. Kjersti hadde seminar om å leve et hverdagsliv i takknemlighet til Gud. Arne sier: – Det er godt å stå sammen med Kjersti og se hvordan folk tar imot åpenbaringen hun bærer.

Videre besøkte Arne to andre menigheter i Storbritannia: Word of Life i York og Kings Church i Wakefield. Disse to menighetene arbeider tett sammen. Fokuset under besøket var å hjelpe dem til å se at de er omgitt av høst og at mange de omgås ønsker å ta imot Jesus. Det ble en super uke og hver eneste dag tok flere imot Jesus.

 

Lets go on!