26 sep, 2013

Jeg er overbevist om at dette er en ny start på en profetisk bevegelse av Den Hellige Ånd som vil få mye å si for Guds folk på Sri Lanka.

Nytt fra Norge september 2013

Høsten er her. Arbeidet er i gang rundt om i vårt land, på alle områder.

Lys og salt 2013

Sommerkonferansen Lys og Salt ble for første gang arrangert på Hedmarktoppen på Hamar i juli, i strålende solskinn. Det var møter med Gud, forkynnelse, lovsang, paintball, undervisning, volleyball, grilling, etc., og mange glade og takknemlige ansikter. Det meste av undervisningen fra møter og seminarer er tilgjengelig som lydklipp her. Hedmarktoppen var svært godt egnet for formålet og gjennomføringen var upåklagelig. Arrangementkomiteen er noen erfaringer rikere, og ser  fram til “Lys og salt-2014” med glede og forventning. Samme uke og samme sted!

Bergen Bibelskole

Bergen bibelskole hadde oppstart i slutten av august for skoleåret 2013/14. Skolen er flyttet til nye lokaler i Kristent Fellesskap Bergens nye ressurssenter i Kanalvegen 66. I år er det 20 studenter som er klare for å dykke ned i Guds ord, erfare Den Hellige Ånds kraft og ledelse slik at de kan leve livet som effektive og trygge arbeidere i Guds rike.

Konfirmasjonsundervisning på nett

For skoleåret 2013/2014 er det startet opp et nettbasert konfirmasjonsopplegg som er tilgjengelig gjennom Folk Bibelskoles nettklasseromsløsninger. Konseptet baseres på ukentlige oppgaver på nett, og månedlige treff med en lokal konfirmantleder. I tillegg vil det bli to konfirmantleirer, der elever fra Bergen Bibelskole vil være med som ledere. Opplegget er utarbeidet fra menigheten Kristent Fellesskap i Vesterålen, men det er likefullt mulig å delta uavhengig av geografi (om dette høres interessant ut for deg eller dine konfirmanter, ta kontakt med Rune Ørnes: rune.ornes@gmail.com). Årets klasse er på 12 elever, og undervisningen er nå kommet i gang. Tanken er at prosjektet vil bli en ressurs for menigheter med få konfirmanter.

Sandnes og Lev Livet-konferanse

20. – 21. september var Kristent Nettverk medarrangør på Lev Livet-konferansen i Sandnes. Temaet var Jesus i hjemmet, og George Barna fra USA formidlet hvor viktig det er at barna får del i evangeliet og et kristent verdensbilde mens de er små. Å arbeide med barn er det som har mest innflytelse i forhold til å forandre liv. De fleste mennesker danner verdier og livssyn før de er 13 år, og derfor må vi som kristne være bevisst på vår rolle som foreldre. Mennighetene må samarbeide med og utruste foreldre til å skape gode hjem som gjør barna til disipler av Jesus. Ca. 350 deltok på konferansen, som var til stor hjelp i å se hvordan vi kan fungere effektivt som Jesu etterfølgere i en sekulær kultur.

Bladet FOLK: Barna i fokus

FOLK 2-2013: Barna i fokus

Les FOLK på www.ifolk.no

Bladet FOLK, som utgis av Kristent Nettverk, har fått mange gode tilbakemeldinger på utgave 2-2013 som kom ut i juni, et temanummer som satte fokus på barn. Redaksjonen sendte ut noen ekstra blader til diverse barne- og ungdomsforbund rundt i landet, noe som ble satt stor pris på. Bladet ligger nå åpent ute på nett, og kan leses i sin helhet påwww.ifolk.no.

Sotra

Menigheten på Sotra hadde weekend 13.-15. september. Det rapporteres om en fantastisk helg med sterkt fellesskap, god forkynnelse og profetisk betjening. Guds kjærlighet mellom søsken oppleves i stadig nye dimensjoner, og de tror det skal flyte over til mange, mange. Opplevelsen av det Gud gjør mellom dem har skapt masse ny forventning.

Profetskole på Sri Lanka

Solveig og Erling Thu rapporter etter sin hjemkomst fra Sri Lanka, at Profetisk skole var en suksess! Preben Hafnor og Vegar Klem Hafnor fra Kristent Fellesskap i Oslo var med dem på turen. De forteller at 25 unge mennesker møtte opp til samlingene. De var åndsdøpte, men ingen av dem hadde profetert før. De var blyge, forsiktige og visste svært lite om profetisk gave eller tjeneste, men hadde en lengsel etter å bli brukt av Gud. Gjennom undervisning fra Guds ord, bønn og praktiske øvelser, skjedde det et mirakel framføre øynene våre, forteller Erling. Den Hellige Ånd kom over den ene etter den andre og de fikk visjoner og profetord. Det som er beskrevet i Joels bok i Bibelen ble oppfylt, alle så syner og talte profetisk. I løpet av tiden de hadde sammen hadde alle som deltok mottatt profetisk gave og båret fram profetord, før de reiste hjem, hver til sitt.

”Jeg er overbevist om at dette er en ny start på en profetisk bevegelse av Den Hellige Ånd som vil få mye å si for Guds folk på Sri Lanka” sier Erling. “De kristne på Sri Lanka trenger vår forbønn. De opplever en tid med økende forfølgelse. Ekstreme buddhistiske organisasjoner har blitt veldig aggressive, og mange kristne samlinger har blitt forstyrret og avbrutt på grunn av trusler. Flere forsamlingslokaler har blitt satt fyr på og brent ned. Våre venner har blitt innkalt til forhør hos politiet flere ganger. De lever under stort press og trenger våre forbønner!”

Erling og Solveig retter en stor takk til Kristent Fellesskap i Nordhordland som dekket utgiftene til den profetiske skolen, samt muligheten til å hjelpe en ung enke som hadde mistet mannen sin i en ulykke. De takker også Kristent Fellesskap i Oslo som sendte Preben og Vegar med dem, som var til stor velsignelse.

Første oktober reiser Solveig og Erling til Nepal og India. Begge stedene skal de undervise på bibelskoler og ha samlinger med ledere.”Me sett stor pris på forbønn, for me er heilt avhengige av Guds nåde og hjelp i alle dei utfordringane me møter på ein slik tur”, avslutter Erling.

Kristiansand

Folk fra Kristent Fellesskap Sør var fornøyde etter sommerkonferansen Lys og Salt: ”God plass, høy stemning, grundig undervisning, flott fellesskap og gode barnesamlinger”.

Menigheten i Kristiansand har vokst, og har sett på endringer i måter å samles på. De vil prøve å finne en måte hvor de kan favne småbarnsfamiliene og legge til rette på best mulig måte så det blir greit å treffes for alle. I høst har de faste trefftider annenhver onsdag med kveldsmat og annenhver søndag formiddag. I tillegg leves menighetslivet rundt omkring i de mange hjem og nabolag – disippelgruppene blomstrer.

Ledere fra Kristiansands-området, Lyngdal og Egersund var sammen med Jan Sigve Hystad på regionsamling i Egersund lørdag 14. sept. Det var en flott dag der folk fra Sør-Vest-regionen ble bedre sammensveiset. Det planlegges weekend på Solstrand camping i Lindesnes i november. I Sør-Vest regionen planlegges det også en felles dag i Lyngdal i oktober.

26 sep, 2013

Nytt fra Norge september 2013

Høsten er her. Arbeidet er i gang rundt om i vårt land, på alle områder.

Lys og salt 2013

Sommerkonferansen Lys og Salt ble for første gang arrangert på Hedmarktoppen på Hamar i juli, i strålende solskinn. Det var møter med Gud, forkynnelse, lovsang, paintball, undervisning, volleyball, grilling, etc., og mange glade og takknemlige ansikter. Det meste av undervisningen fra møter og seminarer er tilgjengelig som lydklipp her. Hedmarktoppen var svært godt egnet for formålet og gjennomføringen var upåklagelig. Arrangementkomiteen er noen erfaringer rikere, og ser  fram til “Lys og salt-2014” med glede og forventning. Samme uke og samme sted!

Bergen Bibelskole

Bergen bibelskole hadde oppstart i slutten av august for skoleåret 2013/14. Skolen er flyttet til nye lokaler i Kristent Fellesskap Bergens nye ressurssenter i Kanalvegen 66. I år er det 20 studenter som er klare for å dykke ned i Guds ord, erfare Den Hellige Ånds kraft og ledelse slik at de kan leve livet som effektive og trygge arbeidere i Guds rike.

Konfirmasjonsundervisning på nett

For skoleåret 2013/2014 er det startet opp et nettbasert konfirmasjonsopplegg som er tilgjengelig gjennom Folk Bibelskoles nettklasseromsløsninger. Konseptet baseres på ukentlige oppgaver på nett, og månedlige treff med en lokal konfirmantleder. I tillegg vil det bli to konfirmantleirer, der elever fra Bergen Bibelskole vil være med som ledere. Opplegget er utarbeidet fra menigheten Kristent Fellesskap i Vesterålen, men det er likefullt mulig å delta uavhengig av geografi (om dette høres interessant ut for deg eller dine konfirmanter, ta kontakt med Rune Ørnes: rune.ornes@gmail.com). Årets klasse er på 12 elever, og undervisningen er nå kommet i gang. Tanken er at prosjektet vil bli en ressurs for menigheter med få konfirmanter.

Sandnes og Lev Livet-konferanse

20. – 21. september var Kristent Nettverk medarrangør på Lev Livet-konferansen i Sandnes. Temaet var Jesus i hjemmet, og George Barna fra USA formidlet hvor viktig det er at barna får del i evangeliet og et kristent verdensbilde mens de er små. Å arbeide med barn er det som har mest innflytelse i forhold til å forandre liv. De fleste mennesker danner verdier og livssyn før de er 13 år, og derfor må vi som kristne være bevisst på vår rolle som foreldre. Mennighetene må samarbeide med og utruste foreldre til å skape gode hjem som gjør barna til disipler av Jesus. Ca. 350 deltok på konferansen, som var til stor hjelp i å se hvordan vi kan fungere effektivt som Jesu etterfølgere i en sekulær kultur.

Bladet FOLK: Barna i fokus

FOLK 2-2013: Barna i fokus

Les FOLK på www.ifolk.no

Bladet FOLK, som utgis av Kristent Nettverk, har fått mange gode tilbakemeldinger på utgave 2-2013 som kom ut i juni, et temanummer som satte fokus på barn. Redaksjonen sendte ut noen ekstra blader til diverse barne- og ungdomsforbund rundt i landet, noe som ble satt stor pris på. Bladet ligger nå åpent ute på nett, og kan leses i sin helhet påwww.ifolk.no.

Sotra

Menigheten på Sotra hadde weekend 13.-15. september. Det rapporteres om en fantastisk helg med sterkt fellesskap, god forkynnelse og profetisk betjening. Guds kjærlighet mellom søsken oppleves i stadig nye dimensjoner, og de tror det skal flyte over til mange, mange. Opplevelsen av det Gud gjør mellom dem har skapt masse ny forventning.

Profetskole på Sri Lanka

Solveig og Erling Thu rapporter etter sin hjemkomst fra Sri Lanka, at Profetisk skole var en suksess! Preben Hafnor og Vegar Klem Hafnor fra Kristent Fellesskap i Oslo var med dem på turen. De forteller at 25 unge mennesker møtte opp til samlingene. De var åndsdøpte, men ingen av dem hadde profetert før. De var blyge, forsiktige og visste svært lite om profetisk gave eller tjeneste, men hadde en lengsel etter å bli brukt av Gud. Gjennom undervisning fra Guds ord, bønn og praktiske øvelser, skjedde det et mirakel framføre øynene våre, forteller Erling. Den Hellige Ånd kom over den ene etter den andre og de fikk visjoner og profetord. Det som er beskrevet i Joels bok i Bibelen ble oppfylt, alle så syner og talte profetisk. I løpet av tiden de hadde sammen hadde alle som deltok mottatt profetisk gave og båret fram profetord, før de reiste hjem, hver til sitt.

”Jeg er overbevist om at dette er en ny start på en profetisk bevegelse av Den Hellige Ånd som vil få mye å si for Guds folk på Sri Lanka” sier Erling. “De kristne på Sri Lanka trenger vår forbønn. De opplever en tid med økende forfølgelse. Ekstreme buddhistiske organisasjoner har blitt veldig aggressive, og mange kristne samlinger har blitt forstyrret og avbrutt på grunn av trusler. Flere forsamlingslokaler har blitt satt fyr på og brent ned. Våre venner har blitt innkalt til forhør hos politiet flere ganger. De lever under stort press og trenger våre forbønner!”

Erling og Solveig retter en stor takk til Kristent Fellesskap i Nordhordland som dekket utgiftene til den profetiske skolen, samt muligheten til å hjelpe en ung enke som hadde mistet mannen sin i en ulykke. De takker også Kristent Fellesskap i Oslo som sendte Preben og Vegar med dem, som var til stor velsignelse.

Første oktober reiser Solveig og Erling til Nepal og India. Begge stedene skal de undervise på bibelskoler og ha samlinger med ledere.”Me sett stor pris på forbønn, for me er heilt avhengige av Guds nåde og hjelp i alle dei utfordringane me møter på ein slik tur”, avslutter Erling.

Kristiansand

Folk fra Kristent Fellesskap Sør var fornøyde etter sommerkonferansen Lys og Salt: ”God plass, høy stemning, grundig undervisning, flott fellesskap og gode barnesamlinger”.

Menigheten i Kristiansand har vokst, og har sett på endringer i måter å samles på. De vil prøve å finne en måte hvor de kan favne småbarnsfamiliene og legge til rette på best mulig måte så det blir greit å treffes for alle. I høst har de faste trefftider annenhver onsdag med kveldsmat og annenhver søndag formiddag. I tillegg leves menighetslivet rundt omkring i de mange hjem og nabolag – disippelgruppene blomstrer.

Ledere fra Kristiansands-området, Lyngdal og Egersund var sammen med Jan Sigve Hystad på regionsamling i Egersund lørdag 14. sept. Det var en flott dag der folk fra Sør-Vest-regionen ble bedre sammensveiset. Det planlegges weekend på Solstrand camping i Lindesnes i november. I Sør-Vest regionen planlegges det også en felles dag i Lyngdal i oktober.