28 apr, 2015

Nyhetsglimt fra Filippinene, februar 2015

Medisinsk team

Vi hadde en travel tid i begynnelsen av året med mye arbeid i Norge, i tillegg til alt det som må passes på i arbeidet i Asia. Det gjør at oppdateringene fra arbeidet ligger litt etter i tid, men gode nyheter er fremdeler gode selv om de er forsinket! Vi var velsignet med to medisinske team som har brukt av sin tid og ressurser for å hjelpe fattige med tannlegebehandling og legekonsultasjoner.

 

medisinsk team hjelper.

Tom Bagaas med team tjente sammen med menighetene på Mindoro, Ozamiz og Palawan. Og Kari Østerholt med team hjalp mennesker på Mindoro, i fengselet i Dasmarinas og i Palo (Tacloban). Flere hundre pasienter fikk hjelp og opplevde Guds omsorg.

 

skummelt med lege

Det er fantastisk å se hvor mye denne typen hjelp betyr for den enkelte, selv om noen av barna i mangyan-landsbyene synes legebesøket var i overkant skremmende.

 

aquaponic

MWBPI har bygget Aquaponic i fengselet i Mamburao for å hjelpe til med fersk fisk og grønnsaker for de innsatte. Vi har ca. 200 tilapia (petersfisk) i tanken. Vannet fra fisketanken gjødsler og vanner grønsakene, samtidig som vannet renses gjennom sanden i grønsaksåkeren før det renner tilbake i fiskedammen. Det er et lukket økosystem for produksjon av fisk og grønnsaker. Vi håper flere av de innsatte lærer seg hvordan man bygger og driver en aquaponic, slik at de kan bidra positivt i samfunnet når de kommer ut.

 

fodselsklinikken

På fødselsklinikken kommer vi i kontakt med stadig nye grupper som er takknemlige for tilbudet vi har. Det er flott at vi kan arbeide på tvers av de tradisjonelle, kulturelle og religiøse skillelinjene, og la Jesu kjærlighet berøre alle mennesker.

Tone and Noralv

MWBP

28 apr, 2015

Nyhetsglimt fra Filippinene, februar 2015

Medisinsk team

Vi hadde en travel tid i begynnelsen av året med mye arbeid i Norge, i tillegg til alt det som må passes på i arbeidet i Asia. Det gjør at oppdateringene fra arbeidet ligger litt etter i tid, men gode nyheter er fremdeler gode selv om de er forsinket! Vi var velsignet med to medisinske team som har brukt av sin tid og ressurser for å hjelpe fattige med tannlegebehandling og legekonsultasjoner.

 

medisinsk team hjelper.

Tom Bagaas med team tjente sammen med menighetene på Mindoro, Ozamiz og Palawan. Og Kari Østerholt med team hjalp mennesker på Mindoro, i fengselet i Dasmarinas og i Palo (Tacloban). Flere hundre pasienter fikk hjelp og opplevde Guds omsorg.

 

skummelt med lege

Det er fantastisk å se hvor mye denne typen hjelp betyr for den enkelte, selv om noen av barna i mangyan-landsbyene synes legebesøket var i overkant skremmende.

 

aquaponic

MWBPI har bygget Aquaponic i fengselet i Mamburao for å hjelpe til med fersk fisk og grønnsaker for de innsatte. Vi har ca. 200 tilapia (petersfisk) i tanken. Vannet fra fisketanken gjødsler og vanner grønsakene, samtidig som vannet renses gjennom sanden i grønsaksåkeren før det renner tilbake i fiskedammen. Det er et lukket økosystem for produksjon av fisk og grønnsaker. Vi håper flere av de innsatte lærer seg hvordan man bygger og driver en aquaponic, slik at de kan bidra positivt i samfunnet når de kommer ut.

 

fodselsklinikken

På fødselsklinikken kommer vi i kontakt med stadig nye grupper som er takknemlige for tilbudet vi har. Det er flott at vi kan arbeide på tvers av de tradisjonelle, kulturelle og religiøse skillelinjene, og la Jesu kjærlighet berøre alle mennesker.

Tone and Noralv

MWBP