6 mai, 2015

Nyhetsglimt fra Filippinene mars 2015

emyrose

Emyrose er en del av menigheten i Midsayap. Som barn fikk hun leukemi men ble feilbehandlet og endte opp med en skadet kropp, mens hodet er helt i orden. Hver eneste søndag gleder hun seg til å være på gudstjeneste, og hennes far har løftet henne ut på motorsykkelen og båret henne inn i møtesalen og lagt henne på en seng i mange år. Hun er nå 24 år gammel og har gitt uttrykk for at hun er bekymret for at det blir for tunge løft for far. Hun ble veldig glad da vi kjøpte denne rullestolen til henne. Her er Emyrose på den første gudstjenesten etter at hun fikk ny rullestol. Både hun og resten av familien er takknemlige for denne hjelpen.

 

Joel og Elvie

Kristus gir fremdeles gaver til sin menighet. Det var en stor glede sammen med Terje Dahle og Arne Skagen å legge hender på Joel i anerkjennelse av den apostoliske gaven han er til menigheten. Vi takker Gud for denne flotte familien som så helhjertet tjener Gud. De gjør en fantastisk jobb med fare for eget liv, og vi vil oppmuntre til å huske på dem i bønn. Gud bruker dem til å velsigne flere tusen mennesker, og hele tiden når de ut til nye landsbyer med Guds kjærlighet og de gode nyhetene om Guds rike.

 

graduation

Mars måned er en travel tid med skoleavslutninger på ulike trinn. Vi vil gjerne benytte anledningen på vegne av alle sponsorstudentene å si hjertelig takk for all støtte. Det er oppmuntrende å se så mange unge få anledning til å ta utdannelse. Vi lar Lailani, en av sponsorstudentene fra Midsayap, stå som representant for de mange studentene som har fått hjelp det siste året. Hun har nå fullført fire års universitetsutdannelse og er klar for arbeidslivet.

Elleve studenter fullførte Bibelskolen vår i Midsayap. Vi takker Gud for gode og trofaste arbeidere i hans rike.

Takk for all forbønn og støtte!

 

Tone and Noralv Askeland

MWBP

6 mai, 2015

Nyhetsglimt fra Filippinene mars 2015

emyrose

Emyrose er en del av menigheten i Midsayap. Som barn fikk hun leukemi men ble feilbehandlet og endte opp med en skadet kropp, mens hodet er helt i orden. Hver eneste søndag gleder hun seg til å være på gudstjeneste, og hennes far har løftet henne ut på motorsykkelen og båret henne inn i møtesalen og lagt henne på en seng i mange år. Hun er nå 24 år gammel og har gitt uttrykk for at hun er bekymret for at det blir for tunge løft for far. Hun ble veldig glad da vi kjøpte denne rullestolen til henne. Her er Emyrose på den første gudstjenesten etter at hun fikk ny rullestol. Både hun og resten av familien er takknemlige for denne hjelpen.

 

Joel og Elvie

Kristus gir fremdeles gaver til sin menighet. Det var en stor glede sammen med Terje Dahle og Arne Skagen å legge hender på Joel i anerkjennelse av den apostoliske gaven han er til menigheten. Vi takker Gud for denne flotte familien som så helhjertet tjener Gud. De gjør en fantastisk jobb med fare for eget liv, og vi vil oppmuntre til å huske på dem i bønn. Gud bruker dem til å velsigne flere tusen mennesker, og hele tiden når de ut til nye landsbyer med Guds kjærlighet og de gode nyhetene om Guds rike.

 

graduation

Mars måned er en travel tid med skoleavslutninger på ulike trinn. Vi vil gjerne benytte anledningen på vegne av alle sponsorstudentene å si hjertelig takk for all støtte. Det er oppmuntrende å se så mange unge få anledning til å ta utdannelse. Vi lar Lailani, en av sponsorstudentene fra Midsayap, stå som representant for de mange studentene som har fått hjelp det siste året. Hun har nå fullført fire års universitetsutdannelse og er klar for arbeidslivet.

Elleve studenter fullførte Bibelskolen vår i Midsayap. Vi takker Gud for gode og trofaste arbeidere i hans rike.

Takk for all forbønn og støtte!

 

Tone and Noralv Askeland

MWBP