10 des, 2015

julekurver – mat til jul

Julekurvmat

På Filippinene som i Norge, er det tradisjon for at familien samles til et bedre måltid julaften og første juledag. Mange fattige familier har ikke mulighet til å lage til så mye ekstra, derfor er det veldig kjærkomment når vi gir dem en matkurv med noe ekstra i som de kan feire jul med. Dette gir oss også en glimrende mulighet til å fortelle om Guds uendelige gave da han sendte sin Sønn.

La meg dele med dere to eksempler på hva noen enkle julekurver har ført til. Joel og Elvie søker Gud utover høsten for veiledning om hvilke nye landsbyer han har forberedt for evangeliet. De tar så julekurvene vi har gitt og drar til disse landsbyene, velsigner dem og deler evangeliet. De får alltid spørsmål om de kan komme tilbake og dele mer av Guds ord med dem. Begge stedene har senere også fått flerbrukshus som hjelper dem å samles om Guds ord.

 

Sinawaran

Sinawaran er en landsby en times reise inn i fjellet, og landsbyen der Elvie sin familie kommer fra. Jeg var med å besøkte landsbyen ved to anledninger. På det først besøket var det bare to bekjennende kristne der. Julen 2007 fikk de som første landsby julekurver fra oss. Dette gjorde noe med hele landsbyen, og i stedet for å dra til fjells når vi kom for å forkynne, begynte de å samles og lytte til evangeliet. Nå er det en stor og livskraftig menighet i landsbyen, som har sendt ut en leder til to nyplantede menigheter i andre landsbyer. Menigheten er nå 7 år gammel og har fått fått eget flerbrukshus.

 

Palakat

Det andre eksempelet er landsbyen Palakat. Denne landsbyen fikk julekurver for to år siden. Da vi delte evangeliet ble mange frelst og menigheten ble startet. Den er ledet av en ung mann kalt Bryan, som har gått på bibelskolen vår i Cotabato. Landsbyen fikk nytt flerbrukshus i høst.

 

Dåp i Palakat

Første søndagen i desember hadde de toårsjubileum med dåp av 16 nye disipler. Vi takker Gud for slike rike frukter av at evangeliet demonstreres i gjerning og med forkynnelse. For oss er en julekurv til 100 kr. som en pølse i slaktetida, men for de fattige på Filippinene kan det bety EVIG LIV.

Tone og Noralv Askeland

MWBP

 

Ønsker du å støtte årets innsamling til julekurver til fattige familier på Filippinene?

Overfør ditt/deres bidrag til vår Filippinene-konto 3632.52.58033, merk overføringen “julekurver”. 

10 des, 2015

julekurver – mat til jul

Julekurvmat

På Filippinene som i Norge, er det tradisjon for at familien samles til et bedre måltid julaften og første juledag. Mange fattige familier har ikke mulighet til å lage til så mye ekstra, derfor er det veldig kjærkomment når vi gir dem en matkurv med noe ekstra i som de kan feire jul med. Dette gir oss også en glimrende mulighet til å fortelle om Guds uendelige gave da han sendte sin Sønn.

La meg dele med dere to eksempler på hva noen enkle julekurver har ført til. Joel og Elvie søker Gud utover høsten for veiledning om hvilke nye landsbyer han har forberedt for evangeliet. De tar så julekurvene vi har gitt og drar til disse landsbyene, velsigner dem og deler evangeliet. De får alltid spørsmål om de kan komme tilbake og dele mer av Guds ord med dem. Begge stedene har senere også fått flerbrukshus som hjelper dem å samles om Guds ord.

 

Sinawaran

Sinawaran er en landsby en times reise inn i fjellet, og landsbyen der Elvie sin familie kommer fra. Jeg var med å besøkte landsbyen ved to anledninger. På det først besøket var det bare to bekjennende kristne der. Julen 2007 fikk de som første landsby julekurver fra oss. Dette gjorde noe med hele landsbyen, og i stedet for å dra til fjells når vi kom for å forkynne, begynte de å samles og lytte til evangeliet. Nå er det en stor og livskraftig menighet i landsbyen, som har sendt ut en leder til to nyplantede menigheter i andre landsbyer. Menigheten er nå 7 år gammel og har fått fått eget flerbrukshus.

 

Palakat

Det andre eksempelet er landsbyen Palakat. Denne landsbyen fikk julekurver for to år siden. Da vi delte evangeliet ble mange frelst og menigheten ble startet. Den er ledet av en ung mann kalt Bryan, som har gått på bibelskolen vår i Cotabato. Landsbyen fikk nytt flerbrukshus i høst.

 

Dåp i Palakat

Første søndagen i desember hadde de toårsjubileum med dåp av 16 nye disipler. Vi takker Gud for slike rike frukter av at evangeliet demonstreres i gjerning og med forkynnelse. For oss er en julekurv til 100 kr. som en pølse i slaktetida, men for de fattige på Filippinene kan det bety EVIG LIV.

Tone og Noralv Askeland

MWBP

 

Ønsker du å støtte årets innsamling til julekurver til fattige familier på Filippinene?

Overfør ditt/deres bidrag til vår Filippinene-konto 3632.52.58033, merk overføringen “julekurver”.