9 mai, 2016

Nytt fra Filippinene mars – april 2016

Tannlegeteamet i full sving med gratis behandling.

Vi har hatt en veldig god periode i arbeidet i hele mars og april. Det har vært såpass travelt at vi ikke har funnet tid til å skrive nyhetsbrev hver måned. Det er alltid en avveining hvor mye tid vi skal bruke ute i frontlinjen og hvor mye tid vi skal gi til rapportering.

I mars hadde vi igjen besøk av tannlegeteam fra Norge, ledet av min søster Kari Østerholt. Mange hundre fattige pasienter fikk hjelp med helt nødvendig behandling, med fire tannleger i aksjon samtidig.

 

Leir for sponsorstudenter på Mindoro.

Sponsorstudentene har fått veldig godt utbytte av de brukte PC-ene som vi fikk fra speiderne fra Sandnes. Det betyr mye for studentene som får veldig god hjelp i arbeidet med oppgaver som skal leveres. Vi hadde også en god leir på Mindoro for over 100 av sponsorstudentene fra Cavite og Mindoro. Det var undervisning som strakk seg fra disippelskap til økonomi og økonomistyring. Alle disse unge kommer fra fattige kår og trenger å forberedes på å forvalte penger når de kommer i arbeid. Sparing er nesten helt ukjent her. Dette må læres helt fra studietida og videre i livet. De er flotte studenter som nå får seg en god utdannelse og muligheter for arbeid.

 

Truck lastet med bibeldeler som kjøres ut.

De tre andre ungdomsleirene, i tillegg til sponsorstudentene, har vært fantastiske dager. Vi opplever innhøstingstid på Filippinene. 141 unge har tatt imot frelse ved tro, omvendelse, dåp i vann og i Den Hellige Ånd. De siste månedene har vi dessuten vært med å spre bibeldeler til en folkegruppe som tidligere ikke har hatt Bibelen på sitt språk. Vi er takknemlige for gruppen av bibeloversettere som i over 10 år har arbeidet med oversettelsen. Overraskelsen var stor hos oversetterne da vi kunne fortelle dem at vi hadde flere hundre mennesker som var kommet til tro i denne folkegruppen. Vår funksjon er å spre bibeldelene til de som har kommet til tro på Jesus og få deres tilbakemelding til oversetterne. Det er stor takknemlighet og begeistring hos dem som nå kan lese Bibelen på sitt eget språk for første gang. På bilde ser vi bibeldelene som kjøres ut.

Tone and Noralv Askeland

MWBP

9 mai, 2016

Nytt fra Filippinene mars – april 2016

Tannlegeteamet i full sving med gratis behandling.

Vi har hatt en veldig god periode i arbeidet i hele mars og april. Det har vært såpass travelt at vi ikke har funnet tid til å skrive nyhetsbrev hver måned. Det er alltid en avveining hvor mye tid vi skal bruke ute i frontlinjen og hvor mye tid vi skal gi til rapportering.

I mars hadde vi igjen besøk av tannlegeteam fra Norge, ledet av min søster Kari Østerholt. Mange hundre fattige pasienter fikk hjelp med helt nødvendig behandling, med fire tannleger i aksjon samtidig.

 

Leir for sponsorstudenter på Mindoro.

Sponsorstudentene har fått veldig godt utbytte av de brukte PC-ene som vi fikk fra speiderne fra Sandnes. Det betyr mye for studentene som får veldig god hjelp i arbeidet med oppgaver som skal leveres. Vi hadde også en god leir på Mindoro for over 100 av sponsorstudentene fra Cavite og Mindoro. Det var undervisning som strakk seg fra disippelskap til økonomi og økonomistyring. Alle disse unge kommer fra fattige kår og trenger å forberedes på å forvalte penger når de kommer i arbeid. Sparing er nesten helt ukjent her. Dette må læres helt fra studietida og videre i livet. De er flotte studenter som nå får seg en god utdannelse og muligheter for arbeid.

 

Truck lastet med bibeldeler som kjøres ut.

De tre andre ungdomsleirene, i tillegg til sponsorstudentene, har vært fantastiske dager. Vi opplever innhøstingstid på Filippinene. 141 unge har tatt imot frelse ved tro, omvendelse, dåp i vann og i Den Hellige Ånd. De siste månedene har vi dessuten vært med å spre bibeldeler til en folkegruppe som tidligere ikke har hatt Bibelen på sitt språk. Vi er takknemlige for gruppen av bibeloversettere som i over 10 år har arbeidet med oversettelsen. Overraskelsen var stor hos oversetterne da vi kunne fortelle dem at vi hadde flere hundre mennesker som var kommet til tro i denne folkegruppen. Vår funksjon er å spre bibeldelene til de som har kommet til tro på Jesus og få deres tilbakemelding til oversetterne. Det er stor takknemlighet og begeistring hos dem som nå kan lese Bibelen på sitt eget språk for første gang. På bilde ser vi bibeldelene som kjøres ut.

Tone and Noralv Askeland

MWBP