Nordland

Kontakter i
Nordland

Vesterålen

Rita og Rune Ørnes

Telefon: 916 03 134

Mail: rune.ornes@gmail.com

Nettside: www.kfvest.no