8 nov, 2013

Barn og unge var aktive med i samlingene, blant annet med å be for syke.

Nytt fra Norge oktober 2013

På denne tiden av året er det mange menigheter rundt om i vårt vidstrakte land som tar seg en weekend-tur sammen. Gud er god, og det skjer mye positivt.

 

Bømlo

I begynnelsen av oktober var menigheten Kristent Fellesskap Bømlo samlet til familieweekend. Totalt var det 80 personer med smått og stort. Målet med helga var ”å se hva vi har i huset” – hva som finnes blant personer i menigheten av ressurser og gaver, se på det interne livet i menigheten. Det kan være godt å gjøre det i blant.

 

Trøndelag

Også menigheten i Trondheim og Molde var samlet til weekend tidlig i oktober, på Oppdal. Også der var det ca. 80 personer i alle aldre samlet. Arne og Kjersti Skagen fra Kristent Fellesskap Bergen var på besøk og delte på en inspirerende måte om tro. Helga inneholdt mange aktiviteter, men var samtidig avslappende. Det var et godt fellesskap hvor alle ble inkludert.

 

Stord

Menigheten Kristent Fellesskap på Stord avviklet familieweekend 18.–20. oktober på Brandøy. Hele 75 stykker var med, hvorav ca. 35 barn og unge. Fokus for helga var ekteskap og økonomi. Per Arne og Elin Gjerde fra Kristent Fellesskap Bergen var spesielt invitert. I tillegg var det fokus på barn og unge, som var aktive i samlingene blant annet med å be for syke.

 

Nord-Norge

Menighetene Kristent Fellesskap i nord, det vil si i Vesterålen, Harstad, Tromsø samt Kirkenes, var også samlet til weekend i midten av oktober på leirstedet Rivermont ved Harstad. Håvard Kjøllesdal fra Kristent Fellesskap i Trondheim var invitert til å være sammen med de 70-80 andre som hadde funnet veien dit. Håvard underviste om ”den usynlige verden”. I tillegg var det mange vitnesbyrd om hva Gud gjør i dag, og helbredelser. Også her var de unge aktive med å be. En person ble helbredet fra betennelse i hæl og skulder.

Menighetene i Nord-Norge opplever et klart nytt fellesskap og en sterkere opplevelse av å stå sammen. Erling Thu kom for en tid tilbake med et ord fra Gud til folk i Nord-Norge om å dra ut sammen to og to, tre og tre, og besøke steder rundt i landsdelen. Rune Ørnes, Kurt Roger Karlsen og Karl Enok Thu reiste i høst i Nord-Troms og Vest-Finnmark. De opplevde at Gud ledet dem til ”fredens hjem” mange steder, og flere tok imot Jesus under turen.

 

Bergen

Søndag 20. okt var Kristent Fellesskap-menighetene i Bergensområdet (KF sentrum, Fana, Sotra, Osterøy og Nord-Hordaland) samlet til regionssamling. Cirka 350 personer med smått og stort var samlet i Kristkirkens lokaler i Bergen. Slike storsamlingene vil de holde to ganger i året – det er styrkende og oppmuntrende å komme sammen på denne måten. Håvard Kjøllesdal fra Kristent Fellesskap i Trondheim var invitert til å dele Guds ord, om at Jesus er vårt sentrum. Det er viktig å ta med seg i alle vurderinger og handlinger en gjør.

 

Oslo

I slutten av oktober var det Kristent Fellesskap i Oslos tur til å være samlet på weekend-tur. Sammen med dem var Jan Sigve Hystad, Astrid Elin Lønning og Jarle og Catharina Vae med sine familier fra Kristent Fellesskap Stord spesielt invitert. Det var på forhånd et ønske om å få input på hvordan familier kan fungere sammen i menigheten. Det ble en helg hvor fokus var på det sentrale i Guds ord. De hadde også såkalt ”speed preaching”, hvor åtte personer var utfordret til å dele om et tema, på ca. 5–10 minutter hver.

8 nov, 2013

Nytt fra Norge oktober 2013

På denne tiden av året er det mange menigheter rundt om i vårt vidstrakte land som tar seg en weekend-tur sammen. Gud er god, og det skjer mye positivt.

Bømlo

I begynnelsen av oktober var menigheten Kristent Fellesskap Bømlo samlet til familieweekend. Totalt var det 80 personer med smått og stort. Målet med helga var ”å se hva vi har i huset” – hva som finnes blant personer i menigheten av ressurser og gaver, se på det interne livet i menigheten. Det kan være godt å gjøre det i blant.

Trøndelag

Også menigheten i Trondheim og Molde var samlet til weekend tidlig i oktober, på Oppdal. Også der var det ca. 80 personer i alle aldre samlet. Arne og Kjersti Skagen fra Kristent Fellesskap Bergen var på besøk og delte på en inspirerende måte om tro. Helga inneholdt mange aktiviteter, men var samtidig avslappende. Det var et godt fellesskap hvor alle ble inkludert.

Stord

Menigheten Kristent Fellesskap på Stord avviklet familieweekend 18.–20. oktober på Brandøy. Hele 75 stykker var med, hvorav ca. 35 barn og unge. Fokus for helga var ekteskap og økonomi. Per Arne og Elin Gjerde fra Kristent Fellesskap Bergen var spesielt invitert. I tillegg var det fokus på barn og unge, som var aktive i samlingene blant annet med å be for syke.

Nord-Norge

Menighetene Kristent Fellesskap i nord, det vil si i Vesterålen, Harstad, Tromsø samt Kirkenes, var også samlet til weekend i midten av oktober på leirstedet Rivermont ved Harstad. Håvard Kjøllesdal fra Kristent Fellesskap i Trondheim var invitert til å være sammen med de 70-80 andre som hadde funnet veien dit. Håvard underviste om ”den usynlige verden”. I tillegg var det mange vitnesbyrd om hva Gud gjør i dag, og helbredelser. Også her var de unge aktive med å be. En person ble helbredet fra betennelse i hæl og skulder.

Menighetene i Nord-Norge opplever et klart nytt fellesskap og en sterkere opplevelse av å stå sammen. Erling Thu kom for en tid tilbake med et ord fra Gud til folk i Nord-Norge om å dra ut sammen to og to, tre og tre, og besøke steder rundt i landsdelen. Rune Ørnes, Kurt Roger Karlsen og Karl Enok Thu reiste i høst i Nord-Troms og Vest-Finnmark. De opplevde at Gud ledet dem til ”fredens hjem” mange steder, og flere tok imot Jesus under turen.

Bergen

Søndag 20. okt var Kristent Fellesskap-menighetene i Bergensområdet (KF sentrum, Fana, Sotra, Osterøy og Nord-Hordaland) samlet til regionssamling. Cirka 350 personer med smått og stort var samlet i Kristkirkens lokaler i Bergen. Slike storsamlingene vil de holde to ganger i året – det er styrkende og oppmuntrende å komme sammen på denne måten. Håvard Kjøllesdal fra Kristent Fellesskap i Trondheim var invitert til å dele Guds ord, om at Jesus er vårt sentrum. Det er viktig å ta med seg i alle vurderinger og handlinger en gjør.

Oslo

I slutten av oktober var det Kristent Fellesskap i Oslos tur til å være samlet på weekend-tur. Sammen med dem var Jan Sigve Hystad, Astrid Elin Lønning og Jarle og Catharina Vae med sine familier fra Kristent Fellesskap Stord spesielt invitert. Det var på forhånd et ønske om å få input på hvordan familier kan fungere sammen i menigheten. Det ble en helg hvor fokus var på det sentrale i Guds ord. De hadde også såkalt ”speed preaching”, hvor åtte personer var utfordret til å dele om et tema, på ca. 5–10 minutter hver.