KRISTENT
NETTVERK

 

 

Personvern

(GDPR)

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN (GDPR) I KRISTENT NETTVERK

Kristent Nettverk forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger, og være åpne om hva vi gjør med dem, uansett hvordan du er i forbindelse med oss. Dette gjelder om du jobber som frivillig for oss, gir gaver, bruker våre tjenester, ønsker informasjon, undervisning eller vil lære mer om virksomheten.

Vi er forpliktet til å behandle dine personopplysninger slik vårt ansvar tilsier. Vi er pålagt å gi deg informasjonen i disse retningslinjene for personvern under gjeldende lovverk, som inkluderer:

• Personopplysningsloven
• Markedsføringsloven

Vi vil bare benytte personopplysninger på måter som det kan være grunn til å forvente.

Behandling av dine personopplysninger skjer under ledelse av eller på vegne av stiftelsen Kristent Nettverk. Daglig leder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Kristent Nettverk er registrert på Kanalvegen 66, 5068 BERGEN.
Organisasjonsnummer 980 336 336.

Disse retningslinjene forteller hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

Om du har noen spørsmål angående våre retningslinjer for personvern, ta kontakt med oss:

E-post: post@krinet.no
Post: Kanalvegen 66, 5068 BERGEN.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

I disse retningslinjene for personvern, blir personopplysninger definert som informasjon om deg som individ, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personlige preferanser, interesser (inkludert religiøst ståsted) og annen informasjon du deler med oss.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER REGISTRERER VI?

Vi kan samle inn og lagre personopplysninger…

1. …når du besøker nettsteder vi eier (sennep.net, krinet.no, lysogsalt.no).

Du kan besøke nettstedet vårt uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi personopplysninger, inkludert din e-postadresse. Vår nettserver kan samle inn anonym informasjon knyttet til ditt besøk på vår nettside, som IP-adresse og domene brukt til å komme inn på nettstedet, nettleser, nettstedet du brukte for å komme inn på vårt nettsted, sidene du startet og avsluttet på, enhver nettside innenfor vårt nettsted som blir sett av den registrerte IP-adressen og landet du er lokalisert i. Vi bruker denne informasjonen til statistikk på vårt nettsted (som antall besøk, gjennomsnittstid brukt, hvilke sider som blir sett, osv.), og til operasjonelle handlinger som arbeidet med kontinuerlig oppgradering av nettstedet.

2. …når du gir oss personopplysninger direkte.

Vi kan samle inn og lagre dine personopplysninger når du er i kontakt med oss gjennom dette nettstedet eller andre nettsteder Kristent Nettverk eier. For eksempel kan dette være når du…

…benytter noen av kontaktformene som er oppgitt på nettstedet vårt;
…støtter vårt arbeid gjennom pengegaver eller fast givertjeneste;
…registrerer deg i et av våre arrangement;
…benytter deg av våre tjenester;
…gir oss tilbakemelding eller sender oss epost;
…melder deg som frivillig medarbeider;
…korresponderer med en ansatt i Kristent Nettverk;
…når du gir oss informasjon indirekte;

Når du har kommuniserer med oss på sosiale medier som Instagram og Facebook (Messenger) kan vi også få innsyn i personlig informasjon om deg. Informasjonen som er tilgjengelig for oss vil være avhengig av hvilke innstillinger du har for personvern på hver av disse plattformene og retningslinjene for personvern på hver plattform. For å forandre innstillingene på disse plattformene, vennligst les deres respektive retningslinjer for personvern.

OM DU ER 16 ELLER UNDER?

Om du er 16 år eller yngre, må du få tillatelse fra en av dine foreldre/foresatte før du gir oss noen personopplysninger.

HVILKEN INFORMASJON KAN VI FÅ INNSYN I?

Når du har kontakt med oss kan vi samle inn opplysninger om deg (referert til i disse retningslinjene som ‘personopplysninger’). Dette kan inkludere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato og annen informasjon du velger å gi oss som omhandler deg personlig.

HVORDAN OG HVORFOR BRUKER VI DIN INFORMASJON?

Vi bruker dine personopplysninger i følgende sammenhenger:

  • Administrasjon av gaver og abonnement: Vi vil bruke personopplysninger du gir til å administrere abonnement og gaver du gir oss.
  • Svar på forespørsel: Om du kontakter oss med et spørsmål, kan vi benytte dine personopplysninger til å svare deg.
  • Invitasjon til arrangement: Vi vil bruke personopplysninger til å registrere påmelding og deltakelse ved arrangement i regi av oss, og sende informasjon vedrørende arrangementet.
  • Informasjon til frivillige medarbeidere og samarbeidsmenigheter: Vi vil bruke personopplysninger til å sende ut informasjon til frivillige medarbeidere og ledere for menigheter og organisasjoner vi samarbeider med.
  • Faste givere: Opplysninger fra faste givere via AvtaleGiro brukes til å automatisk sende ut nye giroer til våre givere, inntil avtalen sies opp.
  • Direkte markedsføring: Vi vil bare sende deg markedsføringsinformasjon gjennom e-post, dersom du har samtykket til dette. Om du tar bort samtykket og så velger å motta markedsføringsinformasjon igjen, vil din siste preferanse være gjeldende.
  • Administrasjon: Vi kan bruke dine personopplysninger til å lagre og håndtere klager, lagre en forespørsel om å ikke motta markedsføringsinformasjon lengre, lagre hva frivillige har gjort for oss, og til å lagre for annen viktig intern statistikk.
  • Markedsundersøkelser eller forskning: Vi kan invitere deg til å delta i markedsundersøkelser eller forskning for å hjelpe oss å forbedre nettstedet, pengeinnsamling, tjenester eller strategisk utvikling. Deltakelse er alltid frivillig, og ingen individer vil bli identifisert som et resultat av disse undersøkelsene, med mindre du gir samtykke til å offentliggjøre dine tilbakemeldinger.
  • Lover, regler og skattemessige sammenhenger: Der det kreves etter loven, kan vi oppgi dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser.

HVEM DELER VI INFORMASJONEN DIN MED?

Vi vil bare bruke informasjonen du oppgir til det formålet vi opprinnelig ønsket den for. Vi vil ikke selge eller dele dine personopplysninger med andre for andre formål, og du vil ikke motta reklame fra andre firmaer, veldedige eller andre organisasjoner som et resultat av at du har oppgitt dine detaljer til oss.

VI VIL BARE DELE DINE DATA AV FØLGENDE GRUNNER:

Tredjeparts tjenesteytere: Vi kan behøve å dele din informasjon med datatilbydere eller tjenesteytere som hjelper oss å levere våre tjenester, prosjekter eller aktiviteter som har tilknytning til pengeinnsamling og appeller. Disse tjenesteyterne vil bare handle på instruksjon fra oss, og gjennomgår nøye undersøkelser før vi inngår kontrakt med dem, samt sterke forpliktelser i kontrakten hva angår datasikkerhet. Akkurat nå, har vi avtaler med følgende tjenesteyter:

• Cornerstone (Norge)
• Solidus (Norge)

Der det kreves etter loven: Vi vil følge anmodninger der avdekking av personopplysninger er nødvendig dersom loven krever det. For eksempel kan vi oppgi dine personopplysninger til skattemyndighetene dersom du er under etterforskning, eller til myndigheter som forebygger og oppklarer kriminelle handlinger. Vi kan også dele dine personopplysninger med krisetjenester dersom vi har grunn til å tro at det er risiko for alvorlig skade på deg selv eller andre. Vi ønsker alltid å sikre at dine personopplysninger, av disse tredjeparts tjenesteyterne, bare benyttes til lovlige formål innenfor disse retningslinjene for personvern.

TREDJEPARTS NETTSTEDER OG INFORMASJON

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som blir drevet av tredjepart, sånn som andre organisasjoner, sponsorer, innholdsleverandører og markedsførere. Når du klikker på en lenke eller kobling til et utenforstående nettsted, forlater du nettstedet og blir tatt til sider utenfor vår kontroll der våre personvernregler ikke lenger er gjeldende.
Du må lese retningslinjer for personvern på det aktuelle tredjeparts nettsted for å bli kjent med hvordan personopplysninger vil bli brukt. Vi er ikke ansvarlige for retningslinjer for personvern hos slike innholdstilbydere eller tredjeparts nettsteder.

HVORDAN BESKYTTER VI INFORMASJONEN DIN?

Vi bruker tekniske og organisatoriske garantier for å sikre at dine personlige opplysninger er sikre. Vi begrenser tilgangen til informasjon på en nødvendig måte, og tar nødvendige tiltak for å sikre at våre folk er oppmerksomme på at slik informasjon bare brukes i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi gjennomfører regelmessige vurderinger av hvem som har tilgang til informasjon som vi holder for å sikre at informasjonen din bare er tilgjengelig av kvalifiserte, frivillige og tredjeparts samarbeidspartnere.

Hvis du bruker ditt kreditt- eller debetkort til å donere til oss, kjøpe noe eller bestille online, sender vi dine kortdetaljer sikkert til våre betalingsprosesspartnere. Vi gjør dette i samsvar med industristandarder og lagrer ikke detaljene på vår nettside.

Vær likevel klar over at det alltid medfører risiko å sende informasjon over offentlige nettverk eller ved bruk av felles datamaskiner, og vi kan ikke 100 % garantere for datasikkerhet for data (inkludert personopplysninger) oppgitt eller overført over offentlige nettverk.

HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil beholde personopplysninger i forhold til finansielle transaksjoner så lenge loven krever det i forhold til skatteopplysninger (dette kan være opp til seks år etter en pengeoverføring).

Om du ber oss om å ikke bruke din personlige informasjon i forbindelse med markedsføring, kan vi i noen tilfeller være nødt til å legge dine detaljer inn i en liste over personer som ikke lenger ønsker å bli kontaktet av oss.

Av respekt for dine personopplysninger vil vi ikke beholde dem lenger enn nødvendig for de hensikter de var innsamlet, også tatt i betraktning retningslinjer fra Datatilsynet.

HVILKE RETTIGHETER HAR DU TIL DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

Lover om datasikkerhet gir deg rett til å anmode om tilgang til personopplysninger om deg som blir brukt av Kristent Nettverk og til å rette eventuelle feil. Du har også rett til å be oss slette din personlige informasjon, å be oss om å begrense bruken av den, eller protestere mot bruk av den.

Om du ønsker å benytte disse rettighetene, skriv vennligst et brev (eller e-post) og send det sammen med kopier av to separate id-dokumenter som inneholder foto og bekrefter din adresse, som for eksempel et pass, førerkort, eller bankkort med bilde. Vennligst også legg ved annen relevant informasjon i forbindelse med kontakten du har hatt med oss, dette vil hjelpe oss å finne det som er lagret om deg.

Du kan sende oss dokumentene via post til:

Daglig leder
Kristent Nettverk
Kanalvegen 66, 5068 BERGEN

Eller send oss kopi av skjemaet på e-post sammen med skannede bilder eller fotografier av dine id-dokumenter til: post@krinet.no

Vi svarer deg innen 30 dager etter at vi har mottatt din forespørsel og dine id-dokumenter.

HVORDAN KLAGE ELLER UTTRYKKE BEKYMRING?

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om disse retningslinjene, ønsker å sende en formell klage om vår tilnærming til datasikkerhet eller uttrykke bekymring om personvern, vennligst kontakt oss på

Epost: post@krinet.no
Post: Kristent Nettverk, Kanalvegen 66, 5068 BERGEN.

Om du ønsker å klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, vennligst følg vår prosedyre for klager. Om du ikke er fornøyd med svaret du får, kan du ta dette opp med relevant lovbestemt organ:

Datatilsynet
postkasse@datatilsynet.no

OM INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Sennep.net bruker Google Analytics til å sette cookies. Google Analytics er Googles analyseverktøy. Det hjelper innehavere av nettsteder og apper med å forstå hvordan besøkende bruker tjenestene deres. Dette verktøyet kan bruke et sett med informasjonskapsler for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettsteder, uten at enkelte besøkende identifiseres for Google. Hovedinformasjonskapselen som brukes av Google Analytics heter «__ga».

I tillegg til å rapportere statistikk om bruk av nettsteder kan Google Analytics også brukes sammen med noen av informasjonskapslene for reklame som er beskrevet ovenfor, for å vise mer relevante annonser i Google-tjenester (som Google Søk) og på Internett generelt.

Ved å bruke Sennep.net godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke og brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept.

Her kan du lese Googles personvernserklæring.

Vi bruker for tiden ikke informasjonskapsler på noen av våre øvrige nettsteder. Skulle dette endre seg, vil vi opplyse om dette.

NÅR ENDRER VI RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN?

Våre retningslinjer for personvern kan endres, så vennligst sjekk denne siden innimellom for å se om vi har inkludert noen oppdateringer eller endringer.