22 aug, 2014

Vi har fått fatt i enda bedre lamper, som kan lades både med sollys, håndsveiv, strøm og batterier.

Nyhetsglimt fra Fillippinene august 2014

livelihood_kvadr

Den norske sommerferien er over og vi har vært en uke på Filippinene allerede. Vi har gledet oss til å ta fatt på et nytt halvår i arbeidet her. Tone har vært travelt opptatt med fødsler på klinikken, i tillegg til ferdigstilling av «livelihood»-produkter som sendes til Norge i disse dager. For min del har det vært mye arbeid med reparasjoner etter sommerens tyfoner. I tillegg har jeg sammen med Børge og Tone B. gjort forberedelser for å ta imot 35 nye studenter til det ni måneders lange treningskurset som starter om en uke. «Seeds of Hope»-senteret på søppelberget ble redningen for mange familier som søkte tilflukt der under tyfonen som traff Cavite i juli. Huset stod støtt og ga vern for mange, men taket fikk så sterk medfart at vi må skifte det.

Vi fortsetter bygging av flerbrukshus i landsbyene der vi har nye menigheter. Husene er en fantastisk hjelp for menighetene, og til stor velsignelse for hele landsbyen. Vi har også fått fatt i enda bedre lamper, som kan lades både med sollys, håndsveiv, strøm og batterier. Disse lampene er brannsikre, noe som er et stort framskritt fra kerosinlampene som brukes nå. De gamle oljelampene er brannfarlige, og vi har sett mange hjemløse familier med barn som har fått stygge brannskader. For 60 kroner kan vi gi en slik lampe til en familie i de landsbyene som er uten strøm.

 

DaveFor

På bildet over ser vi Dave slik ha så ut for to måneder siden. Da vi fikk kontakt med foreldrene var han døende, og de visste ikke hva de skulle gjøre. Vi fikk Dave innlagt på National Children’s Hospital i Manila, og betalte for utgifter til transport, medisiner, laboratorieprøver samt mat til foreldrene mens de var med han på sykehuset i to måneder.

Dave og søsteren

Denne uken kom familien på besøk for å si takk for hjelpen og for å la oss få se hvor bra det går med Dave nå.

Far, søster, mor og Dave.

Programmene med medisinsk hjelp gir fantastiske resultater.
Tone og Noralv Askeland

Ministries Without Border, Philippines

22 aug, 2014

Nyhetsglimt fra Fillippinene august 2014

livelihood_kvadr

Den norske sommerferien er over og vi har vært en uke på Filippinene allerede. Vi har gledet oss til å ta fatt på et nytt halvår i arbeidet her. Tone har vært travelt opptatt med fødsler på klinikken, i tillegg til ferdigstilling av «livelihood»-produkter som sendes til Norge i disse dager. For min del har det vært mye arbeid med reparasjoner etter sommerens tyfoner. I tillegg har jeg sammen med Børge og Tone B. gjort forberedelser for å ta imot 35 nye studenter til det ni måneders lange treningskurset som starter om en uke. «Seeds of Hope»-senteret på søppelberget ble redningen for mange familier som søkte tilflukt der under tyfonen som traff Cavite i juli. Huset stod støtt og ga vern for mange, men taket fikk så sterk medfart at vi må skifte det.

Vi fortsetter bygging av flerbrukshus i landsbyene der vi har nye menigheter. Husene er en fantastisk hjelp for menighetene, og til stor velsignelse for hele landsbyen. Vi har også fått fatt i enda bedre lamper, som kan lades både med sollys, håndsveiv, strøm og batterier. Disse lampene er brannsikre, noe som er et stort framskritt fra kerosinlampene som brukes nå. De gamle oljelampene er brannfarlige, og vi har sett mange hjemløse familier med barn som har fått stygge brannskader. For 60 kroner kan vi gi en slik lampe til en familie i de landsbyene som er uten strøm.

 

DaveFor

På bildet over ser vi Dave slik ha så ut for to måneder siden. Da vi fikk kontakt med foreldrene var han døende, og de visste ikke hva de skulle gjøre. Vi fikk Dave innlagt på National Children’s Hospital i Manila, og betalte for utgifter til transport, medisiner, laboratorieprøver samt mat til foreldrene mens de var med han på sykehuset i to måneder.

Dave og søsteren

Denne uken kom familien på besøk for å si takk for hjelpen og for å la oss få se hvor bra det går med Dave nå.

Far, søster, mor og Dave.

Programmene med medisinsk hjelp gir fantastiske resultater.
Tone og Noralv Askeland

Ministries Without Border, Philippines