julekurver – mat til jul

På Filippinene som i Norge, er det tradisjon for at familien samles til et bedre måltid julaften og første juledag. Mange fattige familier har ikke mulighet til å lage til så mye ekstra, derfor er det veldig kjærkomment når vi gir dem en matkurv med noe ekstra i som...

Nyheter fra Filippinene oktober 2015

Vi er litt på etterskudd med oppdateringene, men her kommer noen glimt fra noe av det som har skjedd i oktober. På barnehjemmet er det fremdeles travelt med mange små. En av de små som har vært hos oss i flere måneder etter at moren døde i fødselen i en av landsbyene...

Nyhetsglimt fra Filippinene, august 2015

Vi opplever det godt å være tilbake på Filippinene etter noen veldig gode uker hjemme i sommer. Det var så hektisk før ferien at vi ikke fikk oppdatere dere på de 3000 barna vi hadde på barneleirer, de 700 på ungdomsleirene og de 8000 barna som fikk skolemateriell...

Nyhetsglimt fra Filippinene mars 2015

Emyrose er en del av menigheten i Midsayap. Som barn fikk hun leukemi men ble feilbehandlet og endte opp med en skadet kropp, mens hodet er helt i orden. Hver eneste søndag gleder hun seg til å være på gudstjeneste, og hennes far har løftet henne ut på motorsykkelen...

Nyhetsglimt fra Filippinene, februar 2015

Vi hadde en travel tid i begynnelsen av året med mye arbeid i Norge, i tillegg til alt det som må passes på i arbeidet i Asia. Det gjør at oppdateringene fra arbeidet ligger litt etter i tid, men gode nyheter er fremdeler gode selv om de er forsinket! Vi var velsignet...

Nyhetsglimt fra Filippinene, november 2014

På Iselin-senteret på Mindoro driver jordmødrene et omfattende hjelpeprogram. I en kultur som alltid har hatt hjemmefødsler og som har sett på spedbarnsdødelighet på 50 % som vanlig, er det klart at det er mye arbeid som må gjøres for å endre vaner og oppfatninger....